öz ve kabuk

Lübbü bulmayan kışır ile meşgul olur.

Bediüzzaman