Kendini bilen

“Nefsini bilen, Rabbini bilir” ifadesini Harraz şöyle açıklar: Nefs durgun, temiz ve saf bir suya benzer; çalkalandığı zaman dibindekileri gösterir. Tıpkı bunun gibi, çeşitli denemeler ve tecrübelerle nefsin tezatları görünür. Nefsinin derinliklerinde ne olduğunu bilmeyen Rabbini nasıl bilir? Denemeler ve felaketler, nefsi çalkalar ve dibinde olanları yüze çıkarır. Böylece, nefs bilinir, kötülüklerden temizlenir. 

Harraz