Takva

“Kul gerçek takvaya ulaşamaz, sakıncalı şeylere girme endişesiyle bir kısım sakıncası olmayan şeyleri de terk etmedikçe!”

 (Tirmizî, Sıfâtü’l-Kıyâme,19; İbn Mâce,Zühd,24)