555173_3881737735766_600617957_n

Basmasa mübarek kademin rûy-i zemine,
Pak etmez idi kimseyi hak ile teyemmüm.

Kazasker Mustafa İzzet Efendi

(Mübarek ayağın yeryüzüne basmasaydı,

Toprakla teyemmüm aldığında kimseler temiz olmayacaktı.)