Dua Zamanı Archive

roc_22112007_fff 195

Hz. Ali (r.a) den Rivayetle;


Resulullah (sav) bir hastaya geldiği veya kendisine bir hasta getirildiği zaman şu duayı okurdu: “Ey insanların Rabbi, acıyı gider, şifa ver, sen Şafisin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Senden hiçbir hastalığı hariç tutmayan şifa istiyoruz.”

Kütüb-ü sitte/4027

FB_IMG_1434567788205

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Mahlûkatı inşa ve ihya etmeden önce de var olan Evvel,
her şey yok olup gittikten sonra da bakî kalan Âhir,
Kendisini ananı unutmayan,
şükredenin nimetini eksik etmeyen,
dua edeni mahrum bırakmayan,
ümit besleyenin ümidini boşa çıkarmayan Alîm!
Allahım,
Seni–ki şahit olarak Sen yetersin-
bütün meleklerini, göklerinin sakinlerini,
Arşının taşıyıcılarını,
gönderdiğin peygamber ve elçilerini,
yarattığın her türlü mahlukatını
şu şehadetime şahit tutuyorum ki:
Sen hak mabud olan Allahsın,
Senden başka ilah yoktur,
birsin, ortağın yoktur,
sözünde değişiklik ve vaadinden dönmek söz konusu değildir,
Hazreti Muhammed Senin kulun ve Resûlündür,
kendisine yüklediğini kullara iletmiş,
Allah yolunda gereği gibi mücadele etmiş,
insanları hak olan sevapla müjdelemiş
ve doğru olan cezayla korkutmuştur.
Allahım,
hayatta bıraktığın sürece
beni dinin üzerinde sabit kıl,
beni doğru yola ilettikten sonra kalbimi saptırma,
kendi katından bana bir rahmet lutfet,
hiç şüphesiz bağışta bulunan ancak Sensin.
Hazreti Muhammed’e ve Âli Muhammede salât eyle,
beni de onun tabilerinden ve taraftarlarından eyle,
beni onun cemaati arasında haşret,
farz olan Cuma namazlarını gereği gibi eda etmeye
ve o günde vacip kıldığın diğer taatleri yerine getirmeye,
ceza ve mükafat günü olan ahirette
bunları yerine getirenlere nasip ettiğin ihsanları kazanmaya
beni de muvaffak eyle!
Hiç şüphesiz Sen izzet ve hikmet sahibisin.


Sahife-i Seccadiye Tercümesi / İmam-ı Zeynelabidin

dua

 

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
Karanlık geceyi kudretiyle götüren,
her tarafı aydınlatan gündüzü rahmetiyle getiren,
beni ışığıyla bürüyen ve nimetini bana ihsan eden Allah’a hamdolsun!
Allahım,
beni bugüne kavuşturduğun gibi benzerlerine de kavuştur.
Hazreti Muhammed ve Ehl-i Beytine salât eyle,
ne bugünde ne de diğer gün ve gecelerde
haram işleme ve günah kazanma felaketine beni düşürme,
bugünün hayrını, ondakilerin hayrını
ve ondan sonraki günlerin hayrını bana nasip eyle,
onun şerrini ve sonrasının şerrini ise benden uzaklaştır!
Allahım,
İslama mensubiyetimi vesile ediyor
ve Hazreti Muhammed Mustafa’yı şefaatçi edinerek Sana yalvarıyorum.
Allahım,
ihtiyacımın görülmesi ümidiyle şefaatçi edindiklerimin hakkımdaki şefaatlerini kabul eyle,
merhamet edenlerin en merhametlisi!
Allahım,
Perşembe günü bana beş şeyi nasip et ki, bunlar Senin kereminden başkasına sığmaz, nimetinden başkasının bunlara gücü yetmez:
1. Taatine güç yetireceğim bir selamet,
2. Bol sevabını hak edeceğim bir ibadet,
3. Helal rızıktan geniş bir imkân lutfetmeni
4. Her türlü korkudan emniyetinle güvende kılmanı
5. Her çeşit keder ve üzüntülere karşı muhkem himayene almanı diliyorum.
Hazreti Muhammed ve Ehl-i Beytine de salât eyle, onu vesile edinmemi kıyamet günü faydalı bir şefaatçi eyle! Şüphesiz Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin!


Sahife-i Seccadiye Tercümesi / İmam-ı Zeynelabidin

Takip Et

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers

Powered By WPFruits.com