sığınma

“Euzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh.”

(Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimelerin yüzü hürmetine Allah’a sığınırım.)