Arif Archive

sen

Ârif ve olgun insan, hayatın mânâsını anlayan, insanlara sevgi, saygı, şefkat, anlayış ve hoşgörü ile bakan kişidir. Ken­dimizin olmayan boş ve anlamsız hayatlar yaşıyoruz. Hayatın pozitif ve negatiften meydana gelen bir sentez olduğunu bil­meden, yaşadığımız olayları anlamamız, o insanlara doğru, ger­çekçi bir yorum götürmemiz imkânsızdır. Bu hayatın, varoluşun diyalektiğidir. Bilirsiniz, konserden önce akort yapılır. Bu sıkıcı başlangıca katlanmak zorunludur. Bunun gibi mânevî hayatı­mızın da akorda ihtiyacı vardır. Modern yaşayış, saygıyı, ince­liği, nezaketi ve zarafeti yok ediyor. Çünkü hızlı yaşayış, mânâ güzellikleri ile beslenecek imkânı insanlara bırakmıyor. İnsan gıdasını alacak zaman ve mekâna ulaşamıyor.

Sabri Tandoğan

bela

Bela, ariflerin kandili, müritlerin uyarıcısı, müminlerin silahı ve gafillerin helak olma sebebidir. Başına bela gelip de hoşnutluk ve sabır göstermedikçe hiç kimse imanın tadına varamaz.

Cüneyd-i Bağdadi (r.a)

Arif

Arif her gün daha fazla huşu içerisindedir, zira her an ona daha yakın hale gelmektedir. Korku ve huşu olmadan ma’rifet iddia edilemez. Hakk’ın heybet ve hükümranlığını gören daha ziyade korkar ve huşuu artar. Arifler kendi nefisleriyle var olmayıp, ancak Allah’la var oldukları müddetçe varlıkları vardır. Onlar kendilerini Allah’ın hareket ettirdiği gibi hareket ederler. 

Zun-Nün Mısri

Takip Et

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers

Powered By WPFruits.com