dua

Allahım!

Bizi senin için olmayan sevgilerden uzak eyle. 

Bize tevhid inancında sebat ver. 

Bizi bezm-i elestte verdiğimiz yemine aykırı amelden koru.

Amin!..