IMG_4130338080679

Allah’ım!.. İmanlı ilmimi arttır. Sesime, sözüme kuvvet lütfet. Aklımı, kalbimi, idrakimi güçlendir. Bana faydalı bilgiyi sevdir ve doğruyla yanlışı ayırt edecek bir bilgelik bağışla. 

Amin.