ya-rabbi1

 Nereden gelirse gelsin; dağlardan, kuşlardan, denizden, insandan, hayvandan, ottan, böcekten, çiçekten…

Gelsin de nereden gelirse gelsin!…

Bir hişt hişt sesi gelmedi mi fena…

Geldikten sonra yaşasın çiçekler, böcekler, insanoğulları…
_ Hişt hişt ! 
_ Hişt hişt ! 
_ Hişt hişt ! 

Sait Faik Abasıyanık