Bir

“Ey Bir’im!” Allah’ın bir olduğunu bana söyleterek beni bir kıl. Çünkü (bunun haricinde) hiçbir beşeri yol ona götürmez. “Ene’l-Hak” hak için bir haktır. Bir defa onun cevherinden kuşanınca artık ayrılık yoktur. 

Hallac