Üç söz

İnsanlar şu üç sözü söylerler, ama davranışları sözlerine ters düşer. Birincisi “biz Allah’ın kuluyuz” derler, fakat başıboşlar gibi davranırlar, bu durum sözlerine ters düşer. “Allah bizim rızkımıza kefildir” derler, fakat kalpleri yalnız dünya ile dünya varlığı biriktirmekle tatmin olur. Bu davranışta sözlerine ters düşer. “Ölümden kurtuluşumuz yoktur” derler, fakat hiç ölmeyecekmiş gibi hareket ederler, bu durum da hiç şüphesiz sözlerine ters düşer. 

Şakik el-Belhi (r.a)