1454801_259792844175240_965276298_n

Allah’ım! Hem ümit ederek hem de korkarak kendimi Sana teslim ettim, yüzümü Sana çevirdim, işimi Sana ısmarladım, sırtımı Sana dayadım. Sana karşı yine Senden başka sığınak, Senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitabına, gönderdiğin Peygamberine iman ettim. Allah’ım! Kullarını dirilteceğin o gün beni azabından koru. Ben ancak Senin adınla ölür, yine Senin adınla dirilirim.

(Buhari, fezailü’l-Kur’an 10; Müslim, salatü’l-müsafirin 256)