Aşık Yunus eder âhı 
Gözyaşı siler günahı 
Hakka âşıkam billahi 
Anın için inilerim…