Dua Archive

dua

 

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
Karanlık geceyi kudretiyle götüren,
her tarafı aydınlatan gündüzü rahmetiyle getiren,
beni ışığıyla bürüyen ve nimetini bana ihsan eden Allah’a hamdolsun!
Allahım,
beni bugüne kavuşturduğun gibi benzerlerine de kavuştur.
Hazreti Muhammed ve Ehl-i Beytine salât eyle,
ne bugünde ne de diğer gün ve gecelerde
haram işleme ve günah kazanma felaketine beni düşürme,
bugünün hayrını, ondakilerin hayrını
ve ondan sonraki günlerin hayrını bana nasip eyle,
onun şerrini ve sonrasının şerrini ise benden uzaklaştır!
Allahım,
İslama mensubiyetimi vesile ediyor
ve Hazreti Muhammed Mustafa’yı şefaatçi edinerek Sana yalvarıyorum.
Allahım,
ihtiyacımın görülmesi ümidiyle şefaatçi edindiklerimin hakkımdaki şefaatlerini kabul eyle,
merhamet edenlerin en merhametlisi!
Allahım,
Perşembe günü bana beş şeyi nasip et ki, bunlar Senin kereminden başkasına sığmaz, nimetinden başkasının bunlara gücü yetmez:
1. Taatine güç yetireceğim bir selamet,
2. Bol sevabını hak edeceğim bir ibadet,
3. Helal rızıktan geniş bir imkân lutfetmeni
4. Her türlü korkudan emniyetinle güvende kılmanı
5. Her çeşit keder ve üzüntülere karşı muhkem himayene almanı diliyorum.
Hazreti Muhammed ve Ehl-i Beytine de salât eyle, onu vesile edinmemi kıyamet günü faydalı bir şefaatçi eyle! Şüphesiz Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin!


Sahife-i Seccadiye Tercümesi / İmam-ı Zeynelabidin

duanın gücü

“İnsan çok uzun zamandan beri görmediği birini yoğun olarak düşünürse ve o şahıstan bir telefon, bir mektup, bir haber ge­lirse şaşmamalıdır. Bu oluşum, insanın yoğunlaştırdığı düşün­celeri ile karşı tarafı etkilemesinden husule gelmektedir. Pey­gamberimiz, duanın ısrarla tekrarlanmasını ister. Kesinlikle söy­lenmesini bildirir. Bütün bunlarla insan (var ise) vehimlerinden, tereddütlerinden kurtulur. Dua bunun için insana bahşedilmiş en mükemmel güçlerden biridir ve bunun için dua müminin silâ­hıdır.”

Sabri Tandoğan
Takip Et

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers

Powered By WPFruits.com