1800394_743646882313905_29884253_n

Habib-i Kibriya Efendimiz (s.a.s), Kıyametin ne zaman kopacağını soran birisine: “Emanet zayi edildiği zaman kıyameti bekle!” şeklinde cevap vermiştir. Soru sahibi bu kez emanetin nasıl zayi edileceğini sorduğunda ise şöyle buyurmuştur: “Bir iş naehline tevdi edildiği zaman kıyameti bekle!” 

(Buhari, İlim 2, rikak 35; Ahmed İbn Hanbel, el- Müsned 2/361)