Allah

Allah, açıklıkta gizli, gizlilikte açıktır. Zahir ve Batındır. Varlığına delil kendisidir. Ondan evvel önce fikri ve sözü yoktur. Sonra kelimesi ve mefhunu onun varlığını kesintiye uğratmaz. Ona, onda, ondan, sözleri hep ondan sonradır. Onun varlığı zamandan önce olup, ondan önce hiçbir şey yoktur. Önce kelimesi ve mefhunu ondan sonradır. O denilince “o” harfini yaratan o’dur. Onun keyfiyeti gizlidir. 

Cüneyd-i Bağdadi