Hakk Archive

11754945_820082434780135_7158238028122592631_n

 

İbrahim bin Edhem Hazretlerine sormuşlar:

“-Ettiğimiz dualar neden kabul olun muyor?”

Hazret buyurmuş ki:

“-Hakk’ı bilirsiniz, buyruğunu tutmazsınız! Peygamberi bilirsiniz, sünnetleri yerine getirmezsiniz! Kur’an okursunuz fakat onunla amel etmezsiniz! Hak tealanın nimetlerini yersiniz, şükrünü eda etmezsiniz! Cenneti bilirsiniz onu kazanmak için gayret etmezsiniz! Cehennemi bilirsiniz, endişe duymazsınız! Ölüm vardır dersiniz, hazırlanmazsınız! Atanız-ananız ve ölülerinizi kendi ellerinizle kabre koyarsınız, lakin ibret almazsınız. Böyle olunca bu kadar gaflette olan bir kimsenin duası nasıl müstecab ola!”  

Tezkiretü’l-Evliya, s.40

Arif

Arif her gün daha fazla huşu içerisindedir, zira her an ona daha yakın hale gelmektedir. Korku ve huşu olmadan ma’rifet iddia edilemez. Hakk’ın heybet ve hükümranlığını gören daha ziyade korkar ve huşuu artar. Arifler kendi nefisleriyle var olmayıp, ancak Allah’la var oldukları müddetçe varlıkları vardır. Onlar kendilerini Allah’ın hareket ettirdiği gibi hareket ederler. 

Zun-Nün Mısri

Takip Et

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers

Powered By WPFruits.com