kerbela 1

Muharrem’dir gönül feryâda gel âh eyle efgân kıl

Azâ tut bâşına toprak saçıp çâk-i giriybân kıl

 

Kılub kat’ı nazar mâh-ı Muharrem ayş u işretten

Demâdem çeşmini mazlûmlar yâdiyle giryân kıl

 

Urub gerdûne berk-i âh-ı ateşbârdan ateş 

Binâsın yak anı devr-i muhâliften peşiymân

Fuzulî