Allah

Benim takdir ettiğimden hoşnut olmayanlar, gönderdiğim belaya sabırla katlanamayanlar, nimetlerime şükretmeyenler ve verdiğimi yeterli bulmayanlar, benden başka Allah arasınlar.

Hadis-i Kudsi