IMG_3231323193185

Allah’ım!.. Beni yaşattığın sürece masiyetleri ebediyyen bırakmakla bana merhamet et. Beni ilgilendirmeyen faydasız şeyleri yüklenmemden (yapmamdan) beni esirge. Ve seni benden razı kılacak şeylere hüsn-ü nazar ile beni rızıklandır.

Amin…