kerbela

Deşt-i Kerbelâ’da güzeller şahı
Mülk-i melâhatta şehâdet mâhı
Hüseyn’e muhtazır Hakk’ın dergâhı
Sıddîk ağlar, muhtar ağlar, yâr ağlar.

-Alvarlı Muhammed Lütfî Efendi-