zat-ı Bari

Cenab-ı Hakk’ın nimet ve kudret eserlerini tefekkür edin! Ama zinhar Zat-ı Bari’yi tefekküre kalkışmayın; zira o insan düşüncesini aşan bir mevzudur.

(et- Taberani, el- Mu’cemül-evsat 6/250; el- Beyhaki, Şuabü’l-iman 1/136; Ebu’ş-Şeyh, el- Azame 1/220)