İyi Archive

Ne Cevap Vereceksin

Ey kardeşim, sen kendine bak! Hangi vücutla Allah’ın huzuruna dikileceksin, hangi dille ona cevap vereceksin, her şeyi inceden inceye sana sorduğunda ne cevap vereceksin. Sorulara cevap ve cevaplara doğruluk hazırla. Allah’tan kork, çünkü “O, iyi-kötü bütün davranışlarından haberdardır.”

Şakik el-Belhi

can-efendimiz

Hz. Peygamberi görenler onun sabahtan akşama kadar çalıştığını, Allah yolunda koştuğunu gördüler. Kendinizi kurtarınız, kendinizi kurtarınız. Acele ediniz, acele ediniz. Niye doğru yolunuzu değiştiriyorsunuz? En iyileriniz ön tarafa geçtiler (öldüler). Peygamberiniz daha önce gitti. Her geçen gün kendinizi alçaltıyorsunuz. Gözünüzü açınız, gözünüzü açınız. 

(Hasan el-Basri)

Takip Et

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers

Powered By WPFruits.com