1796629_289598207861370_1002658963_n

Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) hazretleri buyurdular ki:

“Kim, malâyânî konuşmaların çok olduğu bir yere oturur da, oradan kalkmazdan önce şu duayı okursa bu yerde oturmaktan hâsıl olan günahından arınmış olur: 

Sübhâneke allâhümme ve bihamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk 

(Allâh ım! Seni hamdinle tesbih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehâdet ederim. Senden mağfiret diliyorum, Sana tevbe ediyor, af taleb ediyorum).

( Tirmizî, Daavât 39 )