dua

Allahım!

Şirkten, şüpheden, münakaşadan, kötü ahlaktan ve kötü zandan sana sığınırım.