1011471_228594163961775_1256173995_n

Kul bir günah işlediği vakit kalbine siyah bir nokta konulur. Şayet o günahtan vazgeçer, af diler, tevbe edip Allah’a dönerse kalbi yine parlar. Eğer bunları yapmaz günah ve hataya devam ederse siyah nokta arttırılır ve neticede bütün kalbini kaplar. Yüce Allah’ın; ‘Yapmaya alıştıkları kötü işler, gitgide kalplerini paslandırdı.’ ayetinde zikrettiği pas işte budur.

(Tirmizi, tefsiru sure (83) 1; İbn Mace, Zühd 29; Muvatta, kelam 18)