Kuvvet Archive

Allah

Ne ibrettir ki, bir yanda on tonluk bir filin -Cenâb-ı Hakk’ın âmâde kılmasıyla- on yaşındaki bir çocuk tarafından çekilip götürüldüğünü görüyoruz; diğer yanda ise -insanın acziyetinin bir misâli olarak- mikroskopla bile zor görülecek kadar küçük bir virüsün, nice güçlü-kuvvetli pehlivan cüsselerini yere sermekte olduğuna şahit oluyoruz!..
Demek ki insan; Cenâb-ı Hakk’ın lûtfettiği güç ve kuvveti hiçbir zaman nefsine mâl etmemeli, aslâ büyüklenmemeli, nîmetlerin asıl sâhibini unutmamalıdır. Bilâkis, dâimâ şükür duyguları içinde olmalı, ilâhî azamet karşısında kendisinin bir toz zerresi kadar bile olmadığını anlamalı ve dâimâ Hakk’a ilticâ etmelidir.

Osman Nuri Topbaş

945973_228910283930163_936980073_n

Allah’ım!.. Kalbime senden ümitli olma hissini at. Senden gayri her şeyden gayri her şeyden umudumu keski senin dışında kimseden bir şey beklemeyeyim. Ey Allah’ım!.. Öncekilerden ve sonrakilerden her kime imandan neler verdiysen ve benim ona gücüm ulaşmıyorsa, amelim eksik kalıyorsa, isteğim kavuşmuyorsa, duam yetişmiyorsa öyle bir şey istemek dilime gelmiyorsa sen o kuvvetli iman ile beni seçkin kıl. Ey acıyanların  en merhametlisi kabul et.

Amin…

Takip Et

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers

Powered By WPFruits.com