dua

Allah’ım!

Bize ibadetlerimizde ihlas, samimiyet ve safi niyet ihsan eyle. Bizi bizlere gönderdiğin vahyi ve mesajları anlama ve yaşatma nimetine erdir.

Amin!..