Hallac

Allah, Hz. Musa’nın düşüncelerinin tek nesnesi idi. Hz. Musa sadece Allah’ı düşünüyordu; eşya onu görmede bir perde idi. Bunun için eşyayı terk etti ve Allah’ı istedi, onu görmek istedi, ama muvaffak olamadı. 

Hallac