niyet

Ameller (başka değil) ancak niyetlere göredir ve kişinin niyeti ne idiyse, karşılık olarak onu bulur. Dolayısıyla kimin hicreti, Allah ve Resulü’nün rızasını kazanma istikametindeyse, onun hicreti Allah ve Resulü’ne olmuş demektir. Yine kim nail olacağı bir dünyalık veya nikahlanacağı bir kadına ulaşma uğruna hicret etmişse, onun hicreti de hedeflediği şeye olmuştur.

(Buhari, bed’ül-vahy 1, iman 41; Müslim, imaret 155)