dua

Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım! Benim kalbimi dininde sabitleyip perçinle! (1)

Ey kalpleri halden hale koyan Allah’ım! Kalplerimizi ibdet-ü taatine yönlendir! (2)

(1)Tirmizi, kader 7, daavat 89, 124; İbni mace, dua 2

(2)Müslim, kader 17; Abd İbn Humeyd, el-Müsned s.137