11754945_820082434780135_7158238028122592631_n

 

İbrahim bin Edhem Hazretlerine sormuşlar:

“-Ettiğimiz dualar neden kabul olun muyor?”

Hazret buyurmuş ki:

“-Hakk’ı bilirsiniz, buyruğunu tutmazsınız! Peygamberi bilirsiniz, sünnetleri yerine getirmezsiniz! Kur’an okursunuz fakat onunla amel etmezsiniz! Hak tealanın nimetlerini yersiniz, şükrünü eda etmezsiniz! Cenneti bilirsiniz onu kazanmak için gayret etmezsiniz! Cehennemi bilirsiniz, endişe duymazsınız! Ölüm vardır dersiniz, hazırlanmazsınız! Atanız-ananız ve ölülerinizi kendi ellerinizle kabre koyarsınız, lakin ibret almazsınız. Böyle olunca bu kadar gaflette olan bir kimsenin duası nasıl müstecab ola!”  

Tezkiretü’l-Evliya, s.40