hürriyet

Hürriyeti isteyen, itaati bulmaya yönelsin. 

Hallac