Zat-ı Bari İdrak Edilemez

zat-ı Bari

Cenab-ı Hakk’ın nimet ve kudret eserlerini tefekkür edin! Ama zinhar Zat-ı Bari’yi tefekküre kalkışmayın; zira o insan düşüncesini aşan bir mevzudur.

(et- Taberani, el- Mu’cemül-evsat 6/250; el- Beyhaki, Şuabü’l-iman 1/136; Ebu’ş-Şeyh, el- Azame 1/220)

Yanıtla

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takip Et

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers

Powered By WPFruits.com